2013. március 20., szerda

A templom harangjai

A nagyharang egyszer csak megrepedt. Mitől és hogyan nem tudom. Még nyomozok ez ügyben, de az egészen biztos, hogy a cserkúti egyházközség 1971. szeptember 15-én levelet intézett Gombos Lajos fém- és harangöntő mesterhez, mely levélben kérték a két harang újraöntését.
és a kisharang…Mester uram nem vesztegette idejét, és rá három napra már aláírva, lepecsételve megküldte a megállapodást a két harang újraöntéséről.
Most már azt is tudjuk, hogy egy D hangú nagyharangról és egy Á hangú kis harangról van szó. Gombos mester nem keresett kifogásokat, hanem nekilátott a harangöntésnek, mely eseményt a cserkúti egyházközség örömmel konstatálta:
Igen, az anyagiakról is essék szó;

ez volt a mester költségvetése:és ez pedig volt az egyházközség elszámolásaKezemben forgatom a közadakozókról készült több mint negyven éves listát. Adományok 10 és 1000 Ft között, összesen 22 340 forintnyi összeg. Száztíz cserkúti polgár érezte fontosnak, hogy hozzájáruljon a kis- és a megsérült nagyharang újraöntéséhez. (csak halkan jegyzem meg, hogy ebben az időben nekem kb. 1 500 Ft volt a havi keresetem) Nota bene: egy emberöltő szaladt el, mikor a falu közössége ismét adakozott egy nemes cél – a Nádasi mosóház helyreállítása – érdekében.

A harangok szentelés előtt
A nagyharang
Dr. Csíky Imre kanonok felszenteli a harangot
A beemelés pillanatai ...
Szállj, szállj, szállj fel magasba ...


Kerti tanító úr krónikájának folyamányaként…

Utóirat

"Elvitték Kővágószőllősről a 667 kg-os nagyharangot és 92 kg-os legkisebbet, Kővágótöttösről a 112 kg-os és 58,5 kg-os kisebb harangokat, Cserkútról pedig a nagyobbik 159 kg-os harangot. A kővágószőllősi és kővágótöttösi kisebb harangokért térítést nem kaptunk, mivel ezeket már előbb ingyen ajánlták fel a községek, a többiért kg-onkint 4 korona térítést fizetett a katonaság" (történt mindez 1917 februárjában).
"Az elvitt harangok pótlására a háború után a hívek adakozásából került sor. A kővágótöttösi lakosok 6 millió koronából egy 103 kg-os, a cserkúti lakosok 6 és fél millió koronából egy 112 kg-os harangot szereztek be, melyeknek ünnepélyes felszentelése 1924 húsvétján volt." (Gaál János kővágószőlősi plébános feljegyzése alapján)
Ilyenformán a cserkútiak kétszer vették meg a harangot ...

Az 1917-ben leszerelt nagyobbik harang valószínű, hogy megegyezik az 1738. június 3-án Berényi Zsigmond (1741-1748 között pécsi püspök) - mint a Rómában lakó pécsi püspök Cienfugeos Alvarez adminisztrátora - által felszentelt harangokkal (2 db).
A harangokat nagy valószínűséggel a Winter Antal Mihály tulajdonolta pécsi harangöntő műhelyben készítették.
Forrás: 

Petrovics Ede: Adalék a pécsi harangöntő műhely történetéhez